AST

Americký stafordšírský teriér

American Staffordshire terrier – 100%

Další pojmenování: Amstaf, stafford, staf, AST

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Klasifikace F.C.I.
Skupina III. – Teriéři
Sekce 3 – Teriéři typu bull
Bez pracovní zkoušky
Číslo standardu: 286
Of. zkratka plemene v ČR: AST

Země původu: USA
Vznik plemene: 19. století

Průměrná délka života: 10 – 14 roků
Původní využití: Psí zápasy, boj s býky

Využití dnes: Hlídací pes, Služební pes, Společenský pes

Kluby v ČR: Klub amerických stafordšírských teriérů (KAST)

VARIETY PLEMENE AMERICKÝ STAFORDŠÍRSKÝ TERIÉR

U tohoto plemene se nevyskytují různorodé variety.


HISTORIE A PŮVOD PLEMENE

Toto plemeno se v počátcích svého formování v mnohém nelišilo od britského stafordšírského bulteriéra, který byl v Anglii hojně používán při zvířecích zápasech. Boj zvířat mezi sebou fascinoval mnohé lidi již od nepaměti a na základě historických záznamů je zřejmé, že v polovině 18. století byly v Anglii velmi populární zápasy psů nejen mezi sebou, ale také s o poznání většími zvířaty, s býky a medvědy. Stafordšírský bulteriér se ukázal v těchto bojích jako velmi schopný. Koncem 18. století a během prvních tří desetiletí století následujícího zažívaly psí zápasy v Anglii doslova zlaté časy.

V roce 1835 se ale okolnosti změnily, když anglický parlament uzákonil zákaz zápasů zvířat. To ovšem neznamenalo naprostý konec psích zápasů v zemi, začaly se pořádat ilegálně. V USA byly psí zápasy oficiálně zakázány až v roce 1900, což poskytovalo pořadatelům zápasů a sázkařům volný prostor pro jejich aktivní působení. Imigranti, kteří přicházeli z Anglie, si sem sebou přiváželi mezi svými psy rovněž zástupce bulteriéra. Na americké půdě byl v této době vyšlechtěn americký stafordšírský teriér, který je celkově mohutnější a větší než bulteriér. Mezi jeho předky patří staroanglický teriér a anglický buldok.

Jako samostatné plemeno byl americký stafordšírský teriér registrován pod názvem Staffordshire Terrier americkým chovatelským klubem již v roce 1936, přesto panovaly následující léta určité nejasnosti, neboť někteří psi tohoto plemene byli v plemenné knize i po registraci vedeni stále pod názvem American Bull Terriers. V roce 1972 bylo plemeno přejmenováno na American Staffordshire Terrier a zároveň byl jasně specifikován a ukotven jeho standard.

POVAHA

Při správném vedení je americký stafordšírský teriér nesmírně oddaným a spolehlivým společníkem, jenž věrně miluje celou svou rodinu a dokáže ji i účinně a s nasazením života chránit. Vyrovnaný pes tohoto plemene je pověstný svým vřelým vztahem k dětem, děti se k němu musí ovšem chovat s respektem a neprovokovat ho, při kontaktu s velmi malými dětmi by měla být vždy přítomna dospělá osoba, kterou pes poslouchá. Americký stafordšírský teriér rozhodně nezapře, že mu v žilách koluje živá a divoká teriéří krev. Jedná se proto o odvážného a houževnatého psa, jenž dokáže být ve svém jednání dosti urputný a tvrdohlavý.

POHYB

Americký stafordšírský teriér je velmi aktivní a energický pes, jenž vyžaduje dostatek pohybové aktivity. Není zcela nezbytné chovat amerického staforda v domě s rozsáhlou zahradou. Za předpokladu, že mu bude poskytnut náležitý prostor a vyžití v podobě dostatečně dlouhých procházek, her a sportovních aktivit, může vést americký stafordšírský teriér spokojený život i v bytě, kde je navíc v těsné blízkosti se svou rodinou, což mu velmi vyhovuje. Je třeba pamatovat na to, že tento pes disponuje obrovskou fyzickou silou a jeho čelisti dokážou v případě potyčky zasadit fatální úder. U některých zástupců amerického stafordšírkého teriéra může být problematický jejich vztah k ostatním zvířatům. Tato problematika je v poslední době častým tématem vzrušených diskuzí příznivců i odpůrců tohoto plemene.

 

PÉČE

Americký stafordšírský teriér musí být veden velice důsledně a přitom citlivě. Hodí se zásadně do rukou zkušeného chovatele, který má dostatek času a trpělivosti na jeho výchovu. Maximální péči je třeba u tohoto plemene věnovat především oblasti správné výchovy ve vztahu k ostatním zvířatům. Špatně vychovaní a zanedbávaní jedinci mohou vykazovat sklony k agresivnímu jednání a ohrožovat psy a v krajním případě dokonce i osoby ve svém okolí. Proto je nezbytné již od útlého věku důkladně předcházet jakýmkoliv náznakům agresivity a pracovat intenzivně na tom, aby byl pes tohoto plemene naprosto zvyklý na jiná zvířata, plně je respektoval a neměl tendence na ně útočit.

Krátká srst amerického stafordšírského teriéra nevyžaduje žádnou zvláštní péči kromě kartáčování v pravidelných časových intervalech.

ZAJÍMAVOSTI

V sousedním Německu je chov amerického stafordšírského teriéra, stejně jako řady dalších plemen, která byla v minulosti používána jako bojová, zakázán. Zahrnuti do tohoto zákazu jsou i kříženci těchto plemen a původní znění zákona postihuje nejen chov, ale také vstup těchto psů na území SRN. V platnosti je ovšem výjimka ze zákona, která umožňuje setrvání cestujících se psy, kterých se zákaz chovu týká, na území Německa po dobu čtyř týdnů. Zvláštní pravidla se týkají také služebních a asistenčních psů. K radikálním omezením v Německu došlo po několika incidentech, při kterých napadení psem skončilo úmrtím napadené osoby. Nejznámějším případem, jenž vyburcoval veřejnost a vyvolal takřka hysterii, bylo úmrtí šestiletého chlapce v Hamburku v roce 2000. Určitá omezující opatření a zákazy platí i v mnoha dalších zemích, netýkají se ale přímo a jmenovitě amerického stafordšírského teriéra. Ve Švédsku je postihován chov jakýchkoliv agresivních psů, v Belgii existuje speciální registr plemen, která byla označena jako potenciálně nebezpečná.

 

VÝŽIVA

Toto mohutné plemeno vyžaduje adekvátní výživu nejen ve štěněčím věku, kdy je třeba zajistit jeho velkým kostem a svalům všechny potřebné živiny pro správný a přiměřeně rychlý růst a vývoj. Nejjednodušší a zřejmě nejjistější možností, jak dodat stafordovi odpovídající krmnou dávku, je koupě některého z kvalitních superprémiových krmiv s vysokým obsahem masa, které jsou na trhu dostupné. Na krmení se rozhodně nevyplatí šetřit, neboť je v sázce zdraví a potažmo život psa. Podezřele levných krmiv od pochybných značek je na místě se vyvarovat. Doma připravovaná strava představuje pro psa velmi chutnou alternativu, je ovšem velice nákladná z hlediska času na přípravu a dost velký oříšek zároveň představuje docílení její správné skladby, potřebné pro optimální výživu psa. Někteří chovatelé kombinují doma připravenou stravu s kupovanými granulemi, to ovšem vyžaduje značnou obezřetnost a jemné a plynulé přechody mezi jednotlivými typy stravy. Vhodné je se o potravě pro psa poradit hned od počátku s dobrým veterinárním lékařem, který poskytne cenné informace i tipy. Americký stafordšírský teriér by neměl být nikdy překrmován.

ZDRAVÍ

Průměrná délka života: 14 let Americký stafordšírský teriér, jenž má velmi silné kosti a statnou tělesnou konstituci, může trpět na dysplazii kyčelního kloubu. Mezi další u tohoto plemene v četnější míře zaznamenané choroby patří onemocnění močové soustavy (ledvin a močových cest), srdeční problémy, oční onemocnění (entropium, kdy je kraj očního víčka vyvrácený; šedý zákal), alergické reakce na některé druhy krmiv, kožní choroby, vrozené problémy v obličejové oblasti (rozštěp patra, pysku).

PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ

Do chovu nejsou zahrnuti psi s výraznými exteriérovými vadami (předkus či podkus, ocas nesprávné délky či vadného držení, nesprávné zbarvení čenichu, růžová víčka a příliš světlá barva očí), vyloučeni jsou psi, kteří vykazují závažné vady chování (agresivita, nadměrná bojácnost).

MOŽNÁ ZÁMĚNA

Stafordšírský bulterier

Stafordšírský bulteriér je celkově výrazně menší než americký stafordšírský teriér, i při podstatně nižší výšce a hmotnosti je ale stejně jako americký staford velice statný a mohutný.

Americký pitbulteriér

Americký pitbulteriér je vzhledově s americkým stafordšírským teriérem snadno zaměnitelný. Je však o něco vyšší a má větší hmotnost, čenich může být v jakémkoli zbarvení. Americký stafordšírský teriér má oproti němu o něco širší postavu, takže působí o něco mohutnějším dojmem, čenich je vždy černý. Pitbulteriér je v určitých zemích zakázán kvůli několika případům, při nichž došlo ke konfliktnímu a agresivnímu chování vůči ostatním psům a někdy i lidem. Obecně je dominantnější ve vztahu k ostatním psům než americký stafordšírský teriér.

STANDARDNÍ VZHLED

Celkový vzhled:

Americký stafordšírský teriér je velmi dobře stavěný, notně osvalený, podsaditý pes, jenž si zároveň zachovává během pohybu svou obratnost a hbitost. Působí na pohled značně robustně, zřejmá je jeho velká síla.

Výška: Ideální kohoutková výška

psi: 47 cm tolerance: +1 cm, -1 cm

fenky: 44,5 cm tolerance: +1,5 cm, -1,5 cm

Pozn. k výšce

Uvedené výškové rozmezí je preferováno, prioritou je dobrá vzájemná úměrnost mezi výškou a váhou psa.

Hmotnost:

psi 20,5 kg tolerance: +2,5 kg, -2,5 kg
fenky: 20,5 kg tolerance: +2,5 kg, -2,5 kg

Pozn. k hmotnosti Není standardem pevně stanovena, žádoucí je vzájemná úměrnost mezi výškou a váhou psa.

Srst: Krátká, těsně přilehlá, lesknoucí se a tuhá na dotek

Zbarvení: Jakékoliv, nežádoucí je zbarvení více než z 80% bílé až celobílé, játrové a černé s pálením

HLAVA
Střední délky, výrazně osvalená

MOZKOVNA
Široká

Stop:
Zřetelně patrný

OBLIČEJOVÁ ČÁST
Tlama: – Zezhora zaoblená, středně dlouhá

Pysky: Pevně semknuté, rovné
Čelisti, zuby: Spodní čelist značně silná, chrup má pevný nůžkový skus
Líce: Lícní svaly jsou velmi zřetelné
Oči: Kulatého tvaru, umístěné nízko, daleko od sebe, tmavého zbarvení
Uši: V zemích, kde je to povoleno, jsou uši kupírovány. Preferovány jsou uši nekupírované, krátké, jež jsou neseny polovztyčené či vzpřímené.

KRK
Střední délky, mírně klenutý, svalnatý, zúžený směrem od plecí, s absencí volné kůže

TRUP
Horní linie: Poměrně krátká, svažující se jemně směrem k zádi
Hřbet: Krátký
Bedra: Lehce stažená a mírně klenutá
Hrudní koš: Hrudník značné šíře a výrazné hloubky. Žebra jsou zřetelně klenutá


KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY
Rovné, obdařené silnými kostmi, relativně dosti vzdálené od sebe

Plece: Velmi silné a svalnaté

Rameno: Ramenní lopatky rozměrné a šikmo posazené

Zápěstí: Kolmé

Tlapy hrudních končetin: Silné a uzavřené, střední velikosti, solidně klenuté, bez vybočení

PÁNEVNÍ KONČETINY
Svalnaté

Hlezno: Umístěné nízko, absence vbočení i vybočení
Tlapy pánevní: Silné a uzavřené, střední velikosti, solidně klenuté, bez vybočení

CHODY PSA
Při chůzi pružný

OCAS
Nekupírovaný, nasazený nízko, zužující se směrem ke špičce a relativně krátký vzhledem k velikosti těla. Není nošený nad hřbetem ani nikterak zakroucený.

 

BARVA SRSTI AST