O plemeni

Země původu:‭ ‬USA
Vznik plemene:‭ ‬19.‭ ‬století

Průměrná délka života:‭ ‬10‭ ‬-‭ ‬14‭ ‬roků
Původní využití:‭ ‬Psí zápasy,‭ ‬boj s býky

Využití dnes:‭ ‬Hlídací pes,‭ ‬Služební pes,‭ ‬Společenský pes

Kluby v ČR:‭ ‬Klub amerických stafordšírských teriérů‭ (‬KAST‭)

VARIETY PLEMENE AMERICKÝ STAFORDŠÍRSKÝ TERIÉR
U tohoto plemene se nevyskytují různorodé variety.

 

‭‬HISTORIE A PŮVOD PLEMENE

Toto plemeno se v počátcích svého formování v mnohém nelišilo od britského stafordšírského bulteriéra,‭ ‬který byl v Anglii hojně používán při zvířecích zápasech.‭ ‬Boj zvířat mezi sebou fascinoval mnohé lidi již od nepaměti a na základě historických záznamů je zřejmé,‭ ‬že v polovině‭ ‬18.‭ ‬století byly v Anglii velmi populární zápasy psů nejen mezi sebou,‭ ‬ale také s o poznání většími zvířaty,‭ ‬s býky a medvědy.‭ ‬Stafordšírský bulteriér se ukázal v těchto bojích jako velmi schopný.‭ ‬Koncem‭ ‬18.‭ ‬století a během prvních tří desetiletí století následujícího zažívaly psí zápasy v Anglii doslova zlaté časy.

V roce‭ ‬1835‭ ‬se ale okolnosti změnily,‭ ‬když anglický parlament uzákonil zákaz zápasů zvířat.‭ ‬To ovšem neznamenalo naprostý konec psích zápasů v zemi,‭ ‬začaly se pořádat ilegálně.‭ ‬V USA byly psí zápasy oficiálně zakázány až v roce‭ ‬1900,‭ ‬což poskytovalo pořadatelům zápasů a sázkařům volný prostor pro jejich aktivní působení.‭ ‬Imigranti,‭ ‬kteří přicházeli z Anglie,‭ ‬si sem sebou přiváželi mezi svými psy rovněž zástupce bulteriéra.‭ ‬Na americké půdě byl v této době vyšlechtěn americký stafordšírský teriér,‭ ‬který je celkově mohutnější a větší než bulteriér.‭ ‬Mezi jeho předky patří staroanglický teriér a anglický buldok.

Jako samostatné plemeno byl americký stafordšírský teriér registrován pod názvem Staffordshire Terrier americkým chovatelským klubem již v roce‭ ‬1936,‭ ‬přesto panovaly následující léta určité nejasnosti,‭ ‬neboť někteří psi tohoto plemene byli v plemenné knize i po registraci vedeni stále pod názvem American Bull Terriers.‭ ‬V roce‭ ‬1972‭ ‬bylo plemeno přejmenováno na American Staffordshire Terrier a zároveň byl jasně specifikován a ukotven jeho standard.

POVAHA

Při správném vedení je americký stafordšírský teriér nesmírně oddaným a spolehlivým společníkem,‭ ‬jenž věrně miluje celou svou rodinu a dokáže ji i účinně a s nasazením života chránit.‭ ‬Vyrovnaný pes tohoto plemene je pověstný svým vřelým vztahem k dětem,‭ ‬děti se k němu musí ovšem chovat s respektem a neprovokovat ho,‭ ‬při kontaktu s velmi malými dětmi by měla být vždy přítomna dospělá osoba,‭ ‬kterou pes poslouchá.‭ ‬Americký stafordšírský teriér rozhodně nezapře,‭ ‬že mu v žilách koluje živá a divoká teriéří krev.‭ ‬Jedná se proto o odvážného a houževnatého psa,‭ ‬jenž dokáže být ve svém jednání dosti urputný a tvrdohlavý.

POHYB

Americký stafordšírský teriér je velmi aktivní a energický pes,‭ ‬jenž vyžaduje dostatek pohybové aktivity.‭ ‬Není zcela nezbytné chovat amerického staforda v domě s rozsáhlou zahradou.‭ ‬Za předpokladu,‭ ‬že mu bude poskytnut náležitý prostor a vyžití v podobě dostatečně dlouhých procházek,‭ ‬her a sportovních aktivit,‭ ‬může vést americký stafordšírský teriér spokojený život i v bytě,‭ ‬kde je navíc v těsné blízkosti se svou rodinou,‭ ‬což mu velmi vyhovuje.‭ ‬Je třeba pamatovat na to,‭ ‬že tento pes disponuje obrovskou fyzickou silou a jeho čelisti dokážou v případě potyčky zasadit fatální úder.‭ ‬U některých zástupců amerického stafordšírkého teriéra může být problematický jejich vztah k ostatním zvířatům.‭ ‬Tato problematika je v poslední době častým tématem vzrušených diskuzí příznivců i odpůrců tohoto plemene.

PÉČE

Americký stafordšírský teriér musí být veden velice důsledně a přitom citlivě.‭ ‬Hodí se zásadně do rukou zkušeného chovatele,‭ ‬který má dostatek času a trpělivosti na jeho výchovu.‭ ‬Maximální péči je třeba u tohoto plemene věnovat především oblasti správné výchovy ve vztahu k ostatním zvířatům.‭ ‬Špatně vychovaní a zanedbávaní jedinci mohou vykazovat sklony k agresivnímu jednání a ohrožovat psy a v krajním případě dokonce i osoby ve svém okolí.‭ ‬Proto je nezbytné již od útlého věku důkladně předcházet jakýmkoliv náznakům agresivity a pracovat intenzivně na tom,‭ ‬aby byl pes tohoto plemene naprosto zvyklý na jiná zvířata,‭ ‬plně je respektoval a neměl tendence na ně útočit.

Krátká srst amerického stafordšírského teriéra nevyžaduje žádnou zvláštní péči kromě kartáčování v pravidelných časových intervalech.

ZAJÍMAVOSTI

V sousedním Německu je chov amerického stafordšírského teriéra,‭ ‬stejně jako řady dalších plemen,‭ ‬která byla v minulosti používána jako bojová,‭ ‬zakázán.‭ ‬Zahrnuti do tohoto zákazu jsou i kříženci těchto plemen a původní znění zákona postihuje nejen chov,‭ ‬ale také vstup těchto psů na území SRN.‭ ‬V platnosti je ovšem výjimka ze zákona,‭ ‬která umožňuje setrvání cestujících se psy,‭ ‬kterých se zákaz chovu týká,‭ ‬na území Německa po dobu čtyř týdnů.‭ ‬Zvláštní pravidla se týkají také služebních a asistenčních psů.‭ ‬K radikálním omezením v Německu došlo po několika incidentech,‭ ‬při kterých napadení psem skončilo úmrtím napadené osoby.‭ ‬Nejznámějším případem,‭ ‬jenž vyburcoval veřejnost a vyvolal takřka hysterii,‭ ‬bylo úmrtí šestiletého chlapce v Hamburku v roce‭ ‬2000.‭ ‬Určitá omezující opatření a zákazy platí i v mnoha dalších zemích,‭ ‬netýkají se ale přímo a jmenovitě amerického stafordšírského teriéra.‭ ‬Ve Švédsku je postihován chov jakýchkoliv agresivních psů,‭ ‬v Belgii existuje speciální registr plemen,‭ ‬která byla označena jako potenciálně nebezpečná.

VÝŽIVA

Toto mohutné plemeno vyžaduje adekvátní výživu nejen ve štěněčím věku,‭ ‬kdy je třeba zajistit jeho velkým kostem a svalům všechny potřebné živiny pro správný a přiměřeně rychlý růst a vývoj.‭ ‬Nejjednodušší a zřejmě nejjistější možností,‭ ‬jak dodat stafordovi odpovídající krmnou dávku,‭ ‬je koupě některého z kvalitních superprémiových krmiv s vysokým obsahem masa,‭ ‬které jsou na trhu dostupné.‭ ‬Na krmení se rozhodně nevyplatí šetřit,‭ ‬neboť je v sázce zdraví a potažmo život psa.‭ ‬Podezřele levných krmiv od pochybných značek je na místě se vyvarovat.‭ ‬Doma připravovaná strava představuje pro psa velmi chutnou alternativu,‭ ‬je ovšem velice nákladná z hlediska času na přípravu a dost velký oříšek zároveň představuje docílení její správné skladby,‭ ‬potřebné pro optimální výživu psa.‭ ‬Někteří chovatelé kombinují doma připravenou stravu s kupovanými granulemi,‭ ‬to ovšem vyžaduje značnou obezřetnost a jemné a plynulé přechody mezi jednotlivými typy stravy.‭ ‬Vhodné je se o potravě pro psa poradit hned od počátku s dobrým veterinárním lékařem,‭ ‬který poskytne cenné informace i tipy.‭ ‬Americký stafordšírský teriér by neměl být nikdy překrmován.

‭‬ZDRAVÍ

Průměrná délka života:‭ ‬14‭ ‬let. Americký stafordšírský teriér,‭ ‬jenž má velmi silné kosti a statnou tělesnou konstituci,‭ ‬může trpět na dysplazii kyčelního kloubu.‭ ‬Mezi další u tohoto plemene v četnější míře zaznamenané choroby patří onemocnění močové soustavy‭ (‬ledvin a močových cest‭)‬,‭ ‬srdeční problémy,‭ ‬oční onemocnění‭ (‬entropium,‭ ‬kdy je kraj očního víčka vyvrácený‭; ‬šedý zákal‭)‬,‭ ‬alergické reakce na některé druhy krmiv,‭ ‬kožní choroby,‭ ‬vrozené problémy v obličejové oblasti‭ (‬rozštěp patra,‭ ‬pysku‭)‬.

‬PODMÍNKY UCHOVNĚNÍ

Do chovu nejsou zahrnuti psi s výraznými exteriérovými vadami‭ (‬předkus či podkus,‭ ‬ocas nesprávné délky či vadného držení,‭ ‬nesprávné zbarvení čenichu,‭ ‬růžová víčka a příliš světlá barva očí‭)‬,‭ ‬vyloučeni jsou psi,‭ ‬kteří vykazují závažné vady chování‭ (‬agresivita,‭ ‬nadměrná bojácnost‭)‬.

‭MOŽNÁ ZÁMĚNA
• Stafordšírský bulterier
Stafordšírský bulteriér je celkově výrazně menší než americký stafordšírský teriér,‭ ‬i při podstatně nižší výšce a hmotnosti je ale stejně jako americký staford velice statný a mohutný.

• Americký pitbulteriér
Americký pitbulteriér je vzhledově s americkým stafordšírským teriérem snadno zaměnitelný.‭ ‬Je však o něco vyšší a má větší hmotnost,‭ ‬čenich může být v jakémkoli zbarvení.‭ ‬Americký stafordšírský teriér má oproti němu o něco širší postavu,‭ ‬takže působí o něco mohutnějším dojmem,‭ ‬čenich je vždy černý.‭ ‬Pitbulteriér je v určitých zemích zakázán kvůli několika případům,‭ ‬při nichž došlo ke konfliktnímu a agresivnímu chování vůči ostatním psům a někdy i lidem.‭ ‬Obecně je dominantnější ve vztahu k ostatním psům než americký stafordšírský teriér.

‭STANDARDNÍ VZHLED

Celkový vzhled:

Americký stafordšírský teriér je velmi dobře stavěný,‭ ‬notně osvalený,‭ ‬podsaditý pes,‭ ‬jenž si zároveň zachovává během pohybu svou obratnost a hbitost.‭ ‬Působí na pohled značně robustně,‭ ‬zřejmá je jeho velká síla.

Výška:‭ ‬Ideální kohoutková výška

psi:‭ ‬47‭ ‬cm tolerance:‭ ‬+1‭ ‬cm,‭ ‬-1‭ ‬cm
fenky:‭ ‬44,5‭ ‬cm tolerance:‭ ‬+1,5‭ ‬cm,‭ ‬-1,5‭ ‬cm

Pozn.‭ ‬k výšce
Uvedené výškové rozmezí je preferováno,‭ ‬prioritou je dobrá vzájemná úměrnost mezi výškou a váhou psa.

Hmotnost:
psi‭ ‬20,5‭ ‬kg tolerance:‭ ‬+2,5‭ ‬kg,‭ ‬-2,5‭ ‬kg
fenky:‭ ‬20,5‭ ‬kg tolerance:‭ ‬+2,5‭ ‬kg,‭ ‬-2,5‭ ‬kg

Pozn.‭ ‬k hmotnosti Není standardem pevně stanovena,‭ ‬žádoucí je vzájemná úměrnost mezi výškou a váhou psa.

Srst:‭ ‬Krátká,‭ ‬těsně přilehlá,‭ ‬lesknoucí se a tuhá na dotek

Zbarvení:‭ ‬Jakékoliv,‭ ‬nežádoucí je zbarvení více než z‭ ‬80%‭ ‬bílé až celobílé,‭ ‬játrové a černé s pálením

HLAVA
Střední délky,‭ ‬výrazně osvalená

MOZKOVNA
Široká

Stop:‭
‬Zřetelně patrný

OBLIČEJOVÁ ČÁST
Tlama:‭ ‬-‭ ‬Zezhora zaoblená,‭ ‬středně dlouhá
Pysky:‭ ‬Pevně semknuté,‭ ‬rovné
Čelisti,‭ ‬zuby:‭ ‬Spodní čelist značně silná,‭ ‬chrup má pevný nůžkový skus
Líce:‭ ‬Lícní svaly jsou velmi zřetelné
Oči:‭ ‬Kulatého tvaru,‭ ‬umístěné nízko,‭ ‬daleko od sebe,‭ ‬tmavého zbarvení
Uši:‭ ‬V zemích,‭ ‬kde je to povoleno,‭ ‬jsou uši kupírovány.‭ ‬Preferovány jsou uši nekupírované,‭ ‬krátké,‭ ‬jež jsou neseny polovztyčené či vzpřímené.

KRK
Střední délky,‭ ‬mírně klenutý,‭ ‬svalnatý,‭ ‬zúžený směrem od plecí,‭ ‬s absencí volné kůže

TRUP
Horní linie:‭ ‬Poměrně krátká,‭ ‬svažující se jemně směrem k zádi
Hřbet:‭ ‬Krátký
Bedra:‭ ‬Lehce stažená a mírně klenutá
Hrudní koš:‭ ‬Hrudník značné šíře a výrazné hloubky.‭ ‬Žebra jsou zřetelně klenutá

KONČETINY‭

HRUDNÍ KONČETINY
Rovné,‭ ‬obdařené silnými kostmi,‭ ‬relativně dosti vzdálené od sebe

Plece:‭ ‬Velmi silné a svalnaté

Rameno:‭ ‬Ramenní lopatky rozměrné a šikmo posazené

Zápěstí:‭ ‬Kolmé

Tlapy hrudních končetin:‭ ‬Silné a uzavřené,‭ ‬střední velikosti,‭ ‬solidně klenuté,‭ ‬bez vybočení

PÁNEVNÍ KONČETINY
Svalnaté

Hlezno:‭ ‬Umístěné nízko,‭ ‬absence vbočení i vybočení
Tlapy pánevní:‭ ‬Silné a uzavřené,‭ ‬střední velikosti,‭ ‬solidně klenuté,‭ ‬bez vybočení

CHODY PSA
Při chůzi pružný

OCAS‭
‬Nekupírovaný,‭ ‬nasazený nízko,‭ ‬zužující se směrem ke špičce a relativně krátký vzhledem k velikosti těla.‭ ‬Není nošený nad hřbetem ani nikterak zakroucený.

 

BARVA SRSTI AST